Utbildning

Många vill själva lära sig att arbeta med grafisk form och för att tillgodose detta kommer vi under våren att presentera en rad utbildningstillfällen, där vi i olika former lär ut hur man gör, vad man ska tänka på och vilka fallgropar man ska undvika. Utbildningarna är inte fulländade designutbildningar på något sätt utan är tänkta att ge lite mer kött på benen till egenutgivaren eller marknadskoordinatorn. Kurserna inriktas mot kundernas speciella behov.

Nästa kurs:

Grundläggande bokformgivning – 1 dag
Vi kikar på hur man tar fram ett omslag, köper in bilder, jobbar med typografi samt bygger omslaget med dess olika beståndsdelar. Vi tittar även på hur böcker sätts och kursdeltagarna får värdefulla tips om hur de ska kunna få snyggare omslag och inlagor.
Ingen förkunskap krävs, dock baseras utbildningens tekniska aspekter på Adobe InDesign och Photoshop, vilket man bör ha tillgång till för att få full valuta på kursen.
Datum: inte fastställt
Plats: inte fastställt
Pris: inte fastställt